VOUCHER

Podaruj bliskim coś szczególnego, spraw aby poczuli się wyjątkowo, zapraszając ich na profesjonalną sesję fotograficzną w studio lub w plenerze!

Voucher można przeznaczyć na sesję przedślubną, sesję portretową o charakterze wizerunkowym lub sensualnym lub ciepłą pamiątkę jaką jest sesja rodzinna.

Wartość vouchera może być również przeznaczona na poczet zapłaty za fotoreportaż ślubny lub sesję plenerową a także zadatek na przyszłe usługi fotografii ślubnej.

Jeżeli chcesz zamówić VOUCHER, proszę o KONTAKT. Wersję elektroniczną otrzymasz w ciągu kilku godzin, natomiast wersję drukowaną wysyłam w ciągu 24 godzin od zaksięgowania przelewu.

Regulamin

I. Zapisy ogólne

 1. Niniejsze Zasady i warunki dotyczą karty podarunkowej – vouchera na realizację usługi w firmie JAKAFOTA MARIUSZ DMOWSKI, NIP: 926-107-11-85, zwanej dalej Usługodawcą/ Wydawcą.
 2. Kupując voucher akceptujesz niniejszy regulamin, który jest również opublikowany na stronie www.jakafota.pl i www.zachowajtechwile.pl
 3. Voucher można zrealizować wyłącznie na zakup usług fotograficznych w Firmie JAKAFOTA Mariusz Dmowski, kierowanych do osób fizycznych. Każdy voucher podarunkowy jest spersonalizowany.
 4. Voucher może zostać wykorzystany na dowolną usługę fotograficzną oferowaną w okresie ważności Vouchera przez Usługodawcę np. sesję indywidualną portretową lub wizerunkową, sesję rodzinną itp. Voucher może także być użyty jako część zapłaty za Usługę, jeśli kwota oferowanej usługi przewyższa wartość Vouchera.
 5. Voucher może zostać zrealizowany do wpłacenia zadatku na poczet usługi fotografii ślubnej, z terminem realizacji tej usługi do końca 2022r.
 6. Wszystkie usługi oferowane przez Usługodawcę, z uwagi na ich specyfikę, są realizowane po uprzednim umówieniu i rezerwacji terminu. Zapytania proszę kierować drogą mailową: pstryk@jakafota.pl, powiedzser@zachowajtechwile.pl lub telefonicznie 605 551 514. Wskazane jest dokonanie rezerwacji z wyprzedzeniem nie krótszym niż:
  a) 6 miesięcy, w przypadku fotoreportaży ślubnych (zwłaszcza wówczas, gdy data realizacji przypada w weekend, Święto czy dzień ustawowo wolny od pracy),
  b) 1 miesiąca w przypadku sesji studyjnych i plenerowych.
  Umawiając termin realizacji usługi opłaconej m.in. za pomocą vouchera, należy uwzględnić ww. terminy.
 7. Kwoty Voucherów sumują się.

II. Zakup i płatności

 1. Chęć zakupu vouchera należy zgłosić mailowo na adres pstryk@jakafota.pl/ powiedzser@zachowajtechwile.pl, telefonicznie: +48 605 551 514, lub poprzez fanpage Firmowy.
 2. Zakup vouchera odbywa się osobiście w JAKAFOTA Mariusz Dmowski lub wysyłkowo za pośrednictwem firmy kurierskiej (koszt wysyłki 15zł).
 3. Płatności za voucher dokonuje się w formie płatności przelewem na rachunek Firmowy Usługodawcy. Podany poniżej.
  Odbiorca: JAKAFOTA Mariusz Dmowski
  Nr rachunku: 85 1940 1076 3146 4598 0000 0000,
  W tytule wpłaty należy podać numer vouchera otrzymany drogą mailową lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.
 4. Nabywca otrzymuje bon podarunkowy w postaci ozdobnej karty z informacjami takimi jak: wartość bonu, data ważności, osoba uprawniona w przypadku bonu imiennego.

III. Dostawa

 1. Voucher w formie papierowej zostanie wysłany (nadany) do Nabywcy w ciągu 48 godzin po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie, czyli pełnej wartości nominalnej Vouchera oraz kosztów przesyłki (koszt przesyłki nie dotyczy wersji elektronicznej). Voucher w formie elektronicznej jest wysyłany drogą elektroniczną w dniu zaksięgowania wpłaty.
 2. Voucher wysyłany jest drogą elektroniczną lub przez firmę kurierską/pocztę. Opłata za wysyłkę kurierską nie jest uwzględniona w opłacie za voucher i podana jest wg.stawek aktualnie obowiązujących.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Vouchera Firmą Kurierską z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 4. Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy.
 5. Możliwy jest również odbiór osobisty vouchera w siedzibie firmy w Warszawie.

IV. Okres ważności
Voucher jest ważny w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Po upłynięciu okresu ważności voucher przepada.

V. Zwroty
Voucher nie może być wymieniony na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.

VI. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Voucher na sesję fotograficzną należy traktować tak jak gotówkę.
 2. Użytkownik Voucheru zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość Usługi jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna Vouchera.
 3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera m.in. w przypadku upływu terminu ważności vouchera. Dopuszcza się wydłużenie ważności vouchera w sytuacji obostrzeń związanych z COVID-19 lub innymi przyczynami, niezależnymi jednocześnie od Sprzedawcy i Kupującego.
 4. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności vouchera, nie zostanie on wykorzystany, Nabywca / Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę).
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy K.C.
© 2021 Zachowaj te chwile… . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.